Sisukord 2

 

Joonis 1. See on õige sisukord (kuvatõmmis).

Sisukord lisatakse dokumenti automaatselt. Sisukorra tekkimiseks peavad olema pealkirjad õigete laadidega: Pealkiri 1 (Heading 1), Pealkiri 2 (Heading 2) või Pealkiri 3 (Heading 3). Tavaline tekst tuleb rippmenüüs vahetada Pealkiri 1, Pealkiri 2 või Pealkiri 3 vastu (joonis 2.)

Pealkirjad

Joonis 2. Pealkirjale õige laadi valimine (kuvatõmmis)

 

Sisukord lisatakse Google Drives valides ülamenüüst Sisesta - Sisukord - Leheküljenumbritega (joonis 3.).

Sisukord

Joonis 3. Sisukorra lisamine (kuvatõmmis)

 

Sisukorra näidis leheküljenumbritega (joonis 4.). See moodus sobib loovtöö vormistamise puhul paremini.

Sisukord naidis

Joonis 4. Sisukorra näidis leheküljenumbritega (kuvatõmmis). Lingid on jäetud praegu paksus kirjas.

 

Sisukorra näidis siniste linlidega (joonis 5.). Seda meie ei kasuta.

Sisukord sinised lingid

Joonis 5. Siniste linkidega sisukord (kuvatõmmis). Seda ei kasutata.

 

NB! 

Pealkiri SISUKORD kirjutatakse läbivate SUURTÄHTEEGA. Pealkirja "SISUKORD" ette ei panda numbrit. Pealkirja lõpus ei ole punkti. Näidis on joonisel 1. ja 4. pealkirja ja sisukorra vahel on kaks tühja rida.