Sissejuhatuses põhjendatakse teema valikut (miks see teema meeldib ja miks see osutus valituks), selgitatakse tähtsust, uudsust ning loovtöö eesmärki. Kindlasti tuleb eesmärk kirjutada täpselt välja: Loovtöö eesmärk on...

Sissejuhatuses tutvustatakse refereeritavat materjali (kui on) ning kirjeldatakse, missuguseid allikaid on kasutatud. Antakse hinnang, kas materjali oli teema kohta piisavalt ning kas see oli usaldusväärne. Millisest ajast leidus refereeritavat materjali, kas materjal oli viimastel aastatel välja antud.

Soovitatav on kirjeldada loovtöö ülesehitust ehk peatükke, anda ülevaade teema olemusest ehk sisust, kirjeldada lisade olemasolu ning kasutatud pildimaterjali.

Sissejuhatuses tänatakse inimesi, kes loovtööd aitasid teha. Näiteks juhendajat, teisi õpetajaid või väljaspoolt kooli inimesi jne.

Sissejuhatust on raske lõplikult valmis kirjutada kohe töö alguses. Tee seda hiljem, kui on valmis peatükid. Esialgu on hea teada teema tähtsust ja eesmärki, et oleks võimalik koostada töö põhiosa.

Kordame üle, et sissejuhatusest saavad lugejad teada, millisel teemal on loovtöö loodud ja miks seda on tehtud ning selgelt on sõnastatud loovtöö tegemise eesmärk.

Pean meeles! Kui võhik loeb sissejuhatust ja kokkuvõtet, siis ta saab täieliku lühiülevaate tööst.

 

NB!

Pealkiri SISSEJUHATUS kirjutatakse läbivate SUURTÄHTEDEGA. Pealkirja "SISSEJUHATUS" ette ei panda numbrit. Pealkirja lõpus ei ole punkti. Pealkirja ja teksti vahel on kaks tühja rida.