Lisade eesmärk on pakkuda lugejale lisainformatsiooni. Rikkalikku illustreerivat materjali (fotod, joonised, diagrammid, geograafilised kaardid, suuremahulised tabelid, küsimustikud jne) ei ole hea põhiosasse panna, vaid see paigutatakse lisadesse töö lõppu. Lisade olemasolu oleneb töö spetsiifikast. Töö sisuga nõrgalt seotud lisasid tuleks vältida.

Kõik lisad tuleb pealkirjastada ja nummerdada (Lisa 1, Lisa 2 jne) ja joondatakse paremale. Iga lisa algab uuelt leheküljelt. Fotodele tuleks varustada selgitava tekstiga, pildistaja andmetega ning võimalusel ajaga.

Lisadele tuleb töö põhiosas viidata ja panna lisadesse samas järjekorras, kui nad on põhitekstis. Näiteks: ei saa viitamine lisale neli (Lisa 4) olla enne viitamist lisadele üks (Lisa 1).

Lisade näide on SIIN

Lisad

 

 

Lisadesse pannakse:

- pildid;

- tagaside küsitlused;

- ürituse kuulutused;

- pakatid;

- ekraanipildid;

- ürituse pikad kavad (mis ei sobi teksti);

- filmide süžeeskeemid;

- jne.