Kokkuvõttes kirjutatakse, kas tööle seatud eesmärgid said täidetud ja/või uurimisküsimus sai vastuse. Hea on uuesti välja tuua eesmärk ning kirjutada: "Loovtööle seatud eesmärgid said täidetud.".

Mis oli loovtöö tulemus ehk milleni jõuti. Kokkuvõttes kajastada loovtöö järeldusi, loovtöö kasutamise võimalusi ja kirjeldada saadud kogemusi. Võib anda hinnangu, kas tööd võiks keegi jätkata.

Hea kokkuvõte annab ülevaate tööst ilma töö põhiosa lugemata.

Kokkuvõttes ei tohi esitada uut infot, uusi fakte ega ei viidata uutele allikatele.