Näide joonise vormistamisest.

Joonised on kõik diagrammid, graafikud, geograafilised kaardid, joonistused, skeemid, pildid või fotod.

Joonise allkiri paigutatakse rea keskele. Kõik joonised nummerdatakse. Fotodele lisatakse pildi autor. Tekstis viidatakse joonisele.

Foto