Küsitluse vormistamine

Mõned näited:

1. Esimene näide:

Hea küsimustikule vastaja!

Pöördun Teie poole palvega osaleda minu küsimustikule vastamisel. Kasutan saadud infot oma loovtöös. Minu loovtöö teemaks on ... . Eesmärk on praktiliste ... . Ankeet on anonüümne. Küsimustik koosneb 10-nest küsimusest. Vastamiseks kulub umbes ... minutit. Vastamise tähtajaks on ... .

Nimi,

Sindi Gümnaasiumi ... klassi õpilane
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aitäh vastamast!

 

2. Teine näide:

Lugupeetud vastaja!!


Pöördun Teie poole palvega osaleda minu uuringus. Minu nimi on ... ja õpin ... klassis, teen seda küsimustikku oma loovtöö jaoks. Küsitluse viin läbi põhikooli õpilaste seas. Loovtöö teemaks on mul ... . Eesmärk on teada ... . Ankeet on anonüümne. Uuring koosneb 10 küsimusest. Vastamiseks kulub umbes ... minutit
Uuringu tulemustega saan vastused oma küsimustele ja sellest lähtuvalt saan kirjutada nendest oma loovtöös.
Vastamise tähtaeg oleks ... .


Probleemide korral pöörduda palun

Nimi,

Sindi Gümnaasium

... klass

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Aitäh vastamast!

 

3. Kolmas näide:

Lugupeetud küsimustikule vastaja!

Mina, ..., teen oma loovtöötööd teemal Sindi Gümnaasiumi ... . Küsimustik on koostatud 7. - 9. klasside vahel. Küsimustiku eesmärgiks on saada teada õpilaste ... . Seega pöördun Teie poole palvega osaleda uuringus. Küsitlus on anonüümne. Küsimustikule vastamine võtab aega ... minutit. Tulemised analüüsitakse ning lisatakse loovtöösse.

Kui on seose küsimustikuga probleeme siis kontakti saab minuga läbi gmaili: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tänades,
Nimi.

Nüüd kuula palun tunnis, kuidas küsimusi vormistada.