Esitluse sisu:

- tiitelslaid:

   - teema;

   - enda nimi;

   - loovtöö vorm (klassiõhtu, mäng jne);

- loovtöö eesmärgid;

- loovtöö teema valiku põhjendus;

- loovtöö eelaarve - kui oli, kust vahendid said;

- loomise kirjeldus (kuidas tegid, mis laabus, mis mitte, õnnestumised, raskused);

- mis selle töö käigus õppisid või kogesid;

- keda tänad.