Töö ülesehitus praktilise töö puhul:

 1. tiitleleht;
 2. sisukord;
 3. sissejuhatus;
 4. peatükk üks ja vajalik arv alapeatükke - töö teemale vastav referatiivne osa;
 5. peatükk kaks koos alapeatükkidega - töö käigu kirjeldus või töö etappide kirjeldus, praktilise töö päevik ja praktilise töö analüüsiga (kindlasti võtta ürituse puhul õpilastelt tagasiside);
 6. kokkuvõte koos enesehinnanguga;
 7. kasutatud kirjandus ehk allikaloend;
 8. lisad.

 

 Töö üleasehitus uurimitöö puhul:

 1. tiitleleht;
 2. sisukord;
 3. sissejuhatus;
 4. töö sisu (jaguneb peatükkideks, peatükk üks koos alapetükkidega on referatiivne osa ja peatükk kaks kirjeldab uurimust ning tulemusi);
 5. kokkuvõte koos enesehinnanguga;
 6. kasutatud kirjandus ehk allikaloend;
 7. lisad.