Loovtöö põhiosa annab ülevaate eesmärkidest, nende täitmisest ja tulemist.

 

Töö põhiosa (praktiline töö) jaguneb:

- võimalusel töö teemale vastav referatiivne osa;

- töö käigu ja/või etappide kirjeldus;

- praktilise töö päevik, kus on kirjas kuupäev, tehtud tööd ja kulunud aeg;

- töö analüüs.

 

Näide puidust malelaud - praktiline töö põhiosa liigitus:

1. PUIDULIIGID

1.1. Kask

1.2. Jalakas

1.3. Saar

2. PRAKTILISE TÖÖ TEGEVUSKÄIK või 2. PRAKTILINE TÖÖ

2.1. Praktilise töö päevik

2.2. Praktilise töö analüüs