Prindi

Digipädevus õppekavades:
http://oppevara.hitsa.ee/opilood/wp-content/uploads/2016/07/DigipadevusOppekavades2016.pdf

Digipädevuse enesehindamise raamistik:
https://www.hm.ee/sites/default/files/digipadevuse_enesehindamise_raamistik_0.pdf

Õppijate digipädevuse mudel:
http://oppevara.hitsa.ee/opilood/wp-content/uploads/2016/05/Digipadevusmudel_2016.pdf