Lisadesse pannakse:

- pildid;

- tagaside küsitlused;

- ürituse kuulutused;

- pakatid;

- ekraanipildid;

- ürituse pikad kavad (mis ei sobi teksti);

Lisadesse pannakse dokumendid sellises järjekorras nagu nad esitatakse ja viidatakse tekstis.