Ajakava:

20.-22.09.2016 - teema on õpilane andnud (mõlemal klassil on erinev kuupäev vastavalt tunniplaanile;

27.-29.09.2016 - juhnedaja on valitud;

04.-06.10.2016 - juhendajatega on kokkulepped saavutatud;

oktoober 2016 - märts 2017 - ürituse toimumise aeg;

04.04.2017 kell 15.00 - loovtöö (paberkandjal) esitamine õppealajuhatajale;

aprill 2017 - kaitsmised