Ajakava:

25.09.2015 - teemad ja juhendajad on õpilane klassijuhatajale andnud;

oktoober 2015 - märts 2016 - ürituse toimumise aeg;

01.04.2016 kell 15.00 - loovtöö (paberkandjal) esitamine õppealajuhatajale;

19.04.2016 - 8.a klassi kaitsmine.